Auteurs

DRS. Kristien Nys: (°1971) Studeerde in 1994 af als orthopedagoge en is sinds 1995 als onderzoekster verbonden aan het Cetrum voor gezinspedagogiek van de K.U. Leuven. Van 1995 tot 1998 werkte zij aan een onderzoeksproject over het opvoeden van meerlingen. In 1998 startte zij haar promotieonderzoek over opvoedingsondersteunend groepswerk met kansarme gezinnen. Dit onderzoek behelst zowel de theoretische onderbouwing als de evaluatie van processen en resultaten van het groepswerk.

Boeken door Kristien Nys en Lieve Vandemeulebroecke:

ADULT-CHILD INTERACTIONS - Pre- and Postnatal Determinants of Parenting Stress in Mothers of One-Year-Old Twins door Hilde Colpin; Agnes De Munter; Kristien Nys; Lieve Vandemeulebroecke;
Feelings and the need for information and counselling of expectant parents of twins
door Kristien Nys; Hilde Colpin; Agnes De Munter; Lieve Vandemeulebroecke


Prof. dr. Lieve Vandemeulebroecke: Is hoogleraar gezinspedagogiek aan de K.U. Leuven. Zij leidt het Centrum voor Gezinspedagogiek en doet onderzoek over de pedagogische betekenis van diverse gezinsvormen en gezinssituaties en over opvoedinsondersteuning. Zij is lid van het Centrum Vrouw en Opvoeding van de K.U. Leuven.

Boeken door Lieve Vandemeulebroecke:

Empowerment in pedagogische contexten
door Bea Maes; Lieve Vandemeulebroecke;

Pedagogía familiar : aportes desde la teoría y la investigación
door María del Luján González Tornaría; Lieve Vandemeulebroecke; Hilde Colpin

Wordt gezinsopvoeding anders? : verslag van een studiedag gehouden te Leuven op 30 maart 1982
door Lieve Vandemeulebroecke; An Hermans;

Vaders en opvoeding : een geannoteerde bibliografie van tijdschriftartikelen : 1977-1987
door Agnes de Munter; Lieve Vandemeulebroecke; Lieve Schots

Het vormingsproces
door Walter Leirman; Lieve Vandemeulebroecke

Vormingswerk en vormingswetenschap : een agologisch handboek
door Walter Leirman; Lieve Vandemeulebroecke;

Opvoedingsondersteuning : visie en kwaliteit
door Lieve Vandemeulebroecke;

Achtergrond en uitgangspunten
door Walter Leirman; Lieve Vandemeulebroecke

Vormingswerk en vormingswetenschap : een agologisch handboek
door W Leirman; L Vandemeulebroecke;


Patrick Meurs: : Hij werkt in de K.U te Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen onderzoekseenheid psychologie. Is ook betrokken bij de specialisatieopleiding in de psychodynamische kindertherapie (KUL). Onderzoek naar effecten van ontwikkelingsgerichte psychotherapie op het gevoelsleven bij kinderen en naar ontwikkelingstrajecten van allochtone kinderen. Docent aan het Instituut Familiale en Seksuologische Wetenschappen, vakgebied ‘seksuele psychologie’

Schreef onder andere nog: Affectinterpretatie en emotieregulatie (over emotieregulatie en affectinterpretatie), gevoelsambivalentie (boek gaat over psychoanalytisch perspectief op de ontwikkeling van emotionele maturiteit en stoornis.), Een verhaal met betekenis ( boek over diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model).


Gül Jullian: Ze is van Turkse herkomst, studeerde psychologie in Frankrijk. Sinds vijftien jaar actief in de hulpverlening aan migranten te Brussel. Ze werkt in een pedopsychiatrie in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, te Brussel. Werkte met Patrick Meurs het preventieprogramma 'De eerste stappen / Les premiers' pas uit, gericht op allochtone gezinnen met jonge kinderen, ter voorbereiding van sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden in kleuter- en lagere school.


Jessica_Assher.jpg

J.J. Jessica Assher: Is werkzaam als onderzoeker in de universiteit van Amsterdam, onder de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, in de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde.
Ze is geboren in Den Haag, Nederland in 1976. Ze is afgestudeerd aan het christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag in 1995. Na een jaar in Italië te hebben gestudeerd (Italiaans en cultuur), heeft ze psychologie gestudeerd aan Universiteit van Leiden. Tijdens haar studies werkte ze als een onderzoeksassistente aan het departement ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Leiden, waar ze deelnam aan verschillende projecten en onderwees ze academische vaardigheden aan eerstejaarsstudenten. In 2000 kreeg ze haar doctoraat in onderwijs -en ontwikkelingspsychologie. Na een onderzoekstage van drie maanden bij de Afdeling Psychologie aan de Universiteit van Oxford (Verenigd Koninkrijk), werkte zij voor een korte periode aan de Hogeschool van Rotterdam als onderwijsbeleidsadviseur en docent Psychologie. In Oktober 2001 startte ze een doctoraatprogramma aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze een evaluatie van de ‘Home-start parenting supportprogramma’. In juni 2005 In Juni 2005 werd zij benoemd aan een postdoctorale beurs bij de Universiteit van Utrecht, waar ze nu werkt aan een project, getiteld ‘multisystematische therapie met gewelddadige, antisociale adolescenten en hun families: doeltreffendheid, mechanismen van verandering en differentiële respons’.


Hermanns.jpg

Jo M.A. Hermanns: Is hoogleraar in de Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde.
Jo Hermanns (Prof. dr., 02-06-1948) studeerde psychologie en werkte na zijn afstuderen aan de Universiteit van Utrecht. Daar promoveerde hij in 1977 op een onderzoek naar de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. Hij werkte in verschillende functies in de jeugdhulpverlening. Hij was onder meer tussen 1985 en 1998 directeur van een instelling voor jeugdhulpverlening in Maastricht. Hij is nu zelfstandig adviseur op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg, verbonden aan de maatschap CO ACT Consult.
Sinds 1991 is hij tevens in deeltijd gewoon hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie is opvoedingsondersteuning. Als onderzoeker is hij actief in het SCO-Kohnstamminstituut.
Sinds 1 januari 2008 is hij tevens bijzonder lector aan de Hogeschool Utrecht, met als werkterrein 'Hulpverlening in een gedwongen kader'.
Als onafhankelijk adviseur op het terrein van jeugd en jeugdbeleid is hij daarnaast werkzaam in H&S Consult.

De auteur heeft een eigen website: http://www.johermanns.info
Dit vind je terug op de beginpagina:

Deze website geeft informatie over het werk van Jo Hermanns, deeltijdhoogleraar 'Opvoedkunde' aan de Universiteit van Amsterdam, lector 'hulpverlening in een gedwongen kader' aan de Hogeschool Utrecht en zelfstandig en onafhankelijk adviseur op het terrein van jeugdzorg en jeugdbeleid.

Jo Hermanns schrijft artikels, hoofdstukken in boeken of gehele boeken. Een gehele lijst van zijn publicaties vind je terug op zijn eigen site onder de rubriek ‘Publicaties’.

Een lijst met artikels van Jo Hermanns: http://www.johermanns.info/index.php?p=22
Een lijst met hoofdstukken uit boeken van Jo Hermanns: http://www.johermanns.info/index.php?p=23
Een lijst met boeken van Jo Hermanns: http://www.johermanns.info/index.php?p=24

Bij de lijst van de boeken vind je onder bepaalde boeken een verwijzing naar een andere site met meer informatie over het boek.

Een lijst met rapporten van Jo Hermanns: http://www.johermanns.info/index.php?t=18
Een lijst met alle lopende projecten van Jo Hermanns: http://www.johermanns.info/index.php?t=26

Bij de rubriek media vind je interviews en artikels waarin Jo Hermanns voorkomt: http://www.johermanns.info/index.php?t=11


M. Deković: Maja Deković is hoogleraar Pedagogie aan de Universiteit van Utrecht.


Valérie Carrette:
Valérie is een wetenschappelijk medewerkster bij het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie(suborganisatie kenniscentrum).


H.Grietens:

Dr. H. Grietens is als docent verbonden aan het Centrum voor Orthopedagogiek, Onderzoekseenheid Pedagogische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.


W.Jacquet:

Pagina met info over W.Jacquet
http://homepages.vub.ac.be/~ggsonck/onderzoek.html


Leen Ackaert: Maakt deel uit van het onderzoekportaal in Gent (Fris) afdeling Afdeling Onderwijskunde
http://www.researchportal.be/organisation/afdeling-onderwijskunde-(UG_PP06V1)/


Beatrijs Van Den Bergh: Maakt deel uit van het onderzoekportaal in de K.U. Leuven (Fris) afdeling Onderzoekseenheid Psychologie
http://www.researchportal.be/organisation/onderzoekseenheid-psychologie-(KUL_50000350)/


Lieven De Rycke: Maakt deel uit van het onderzoekportaal in Gent (Fris) afdeling Immunologie
http://www.researchportal.be/organisation/afdeling-immunologie-(UG_GE06V1)/

Andere boeken van Lieven De Rycke: 'De relatie tussen ouders en kinderen'

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License