Bespreking Sites Van Organisaties

Opvoedingswinkel Roeselare (http://www.opvoedingswinkel-roeselare.be/)

1. HERSTELLINGSKRITIEK

Alle informatiebronnen werden getypt door medewerkers van de opvoedingswinkel zelf, er wordt niet verwezen naar één of andere bron. Dus kan je niet met zekerheid zeggen of de informatie authentiek is. Alle links naar andere websites zijn correct weergegeven en werkend.

2. OORSPRONGSKRITIEK

Je kan stellen dat de informatie niet betrouwbaar is, omdat ze niet controleerbaar is. Aan de andere kant werd ze geschreven door medewerkers van de opvoedingswinkel. Die zijn dus gespecialiseerd in het onderwerp. De volgende mensen maakten de pagina’s:
Kristof, Nathalie.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

De mensen in de opvoedingswinkel werken vanuit een bepaald doel. Alles wordt duidelijk voorgesteld, er zijn geen twijfelgevallen. Bij elk punt wordt er stilgestaan en genoeg informatie gegeven die tevens ook duidelijk is.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De makers van de website zijn zelf betrokken tot de opvoedingswinkel. Zij werken er namelijk. De kennis en ervaring van de makers zou groot genoeg moeten zijn om de informatie als betrouwbaar te beschouwen. De problematiek voor de makers is zeer belangrijk omdat hun nauw aan het hart ligt.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

De makers verbergen niets en zijn 100% eerlijk.

(172 woorden)


Opvoedingstelefoon: De Keerkring (http://www.opvoedingstelefoon.be/)

1. HERSTELLINGSKRITIEK

De website van de opvoedingstelefoon is gemaakt door Renia taal en tekst: Taaladviesbureau. Als ik de website overloop kan ik geen subjectief taalgebruik opmerken, dus volgens mij is de informatie correct weergegeven.

2. OORSPRONGSKRITIEK

De informatie is betrouwbaar omdat de website gemaakt is door een taaladviesbureau en objectief is.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

Er wordt voldoende informatie gegeven over de werking en de activiteiten van de organisatie. De website is duidelijk.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De maker(s) van de website zijn niet betrokken bij de organisatie, maar de makers zijn genoeg geïnformeerd over de werking van de organisatie

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

De tekst is objectief en professioneel opgesteld, dus eerdlijk en betrouwbaar

(109 woorden)


CKG Don Bosco (http://www.ckgdonbosco.be/)

1. HERSTELLINGSKRITIEK

De mensen van de organisatie hebben het waarschijnlijk allemaal geschreven aangezien er geen verwijzing is naar bronnen.

2. OORSPRONGSKRITIEK

Aangezien er geen bronnen vermeld zijn, zou je niet kunnen vergelijken. Maar er staan wel links op de site, waardoor je dan kan gaan vergelijken met die sites. Het is ook geschreven door mensen van de organisatie waardoor de informatie wel betrouwbaar wordt. De lay-out van de site werd gemaakt door sportsolutions.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

Alles is heel duidelijk geordend, en overal is er voldoende uitleg bij gegeven. Ze presenteren geen mening maar ze geven gewoon info over wat ze doen en wat ze willen bereiken,wat hun doelen zijn.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De makers van de site behoren tot de organisatie, dus de problematiek is zeker belangrijk voor hen. Ze hebben voldoende inzichten, voorkennis en ervaring om deze site te kunnen maken. Ze weten heel wat over deze materie.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

Nergens zijn er tekenen dat de makers ons willen misleiden of beliegen. Ook houden ze geen informatie achter en dus is de site betrouwbaar.

(174 woorden)


Steunpunt en Trainingscentrum Opvoeding te Gent (http://vbjk.be/stop.htm)

1. HERSTELLINGSKRITIEK

Ik denk dat de medewerkers van kind en gezin de site hebben gemaakt want een echte bron vind ik niet.

2. OORSPRONGSKRITIEK

Er wordt niet echt een bron weergegeven ik veronderstel dat de bron kind en gezin zelf is. Dat de medewerkers van kind en gezin dit hebben geschreven. Er staan wel linken naar andere sites waardoor je de site wel kan controleren. Er staan ook e-mail adressen op om de mensen van kind en gezin te contacteren. Ook over wie de lay-out vind ik niet wie de site heeft gemaakt.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

Alles wordt goed geordend er wordt een onderscheid gemaakt tussen ouders en professionele. Alle info wordt objectief gegeven. Er wordt objectief en duidelijk uitleg gegeven over elk punt. Er worden ook contactmogelijkheden aangeboden. Je kan er ook terecht met klachten.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De makers van de site zijn mensen van kind en gezin zelf ze behoren dus tot de organisatie zelf. Dus hebben zeker voldoende inzicht in wat ze weergeven. Ze weten ook heel wat over de materie waarover ze schrijven.

5. RECHTSZINNINGHEIDSKRITIEK

Nergens in de tekst zijn er teken dat de maker de waarheid niet schrijven. Als je de info controleert met andere sites vond ik ook geen tegenspraken. Dus ik denk dat de site betrouwbaar is

(213 woorden)


Kind en Gezin - Afdeling West Vlaanderen (http://www.kindengezin.be/KG/)

1. HERSTELLINGSKRITIEK

De site is opgebouwd door specialisten van Kind en Gezin zelf.

2. OORSPRONGSKRITIEK

De bron van deze site is weergegeven. De info komt van het bevoegde ministerie vanuit de Vlaamse Gemeenschapsregering. De site geeft een waarheidsgetrouwe weergave van de decreten en functies.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

Er is een duidelijke structuur aanwezig. Je kan selecteren volgens je behoeftes die je wenst te gebruiken. Er is een mogelijkheid tot contact.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De site - ontwikkelaars zijn mensen van de overheid, van Kind en Gezin zelf, ze weten waarover ze schrijven. De site is zowel voor ouders als voor professionelen. Info verschaffen is een bevoegdheid van Kind en Gezin.

5. RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK

De site is betrouwbaar, de site is afkomstig uit een deel van de Vlaamse Overheid instantie.

(126 woorden)


De Walhoeve :Begeleidingscentrum bijzondere jeugdbijstand (http://www.dewalhoeve.be/)

1. HERSTELLINGSKRITIEK

De site is waarschijnlijk opgebouwd door specialisten van De Walhoeve zelf, aangezien er geen bronvermelding of andere namen worden genoemd.

2. OORSPRONGSKRITIEK

Er wordt geen echte bron vermeld, dus dat dit door de voorziening zelf is gedaan, over de betrouwbaarheid kan dus in principe getwijfeld worden.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

Er zit een goeie structuur in waardoor je niet de weg kwijtgeraakt en je duidelijk weet waar je wat kunt vinden.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De makers van de site zijn waarschijnlijk mensen van De Walhoeve zelf, dus bezittn zij zeker over de juiste informatie over deze voorziening.

5. RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK

De tekst en foto's zijn overzichtelijk en objectief voorgesteld.

(107 woorden)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License