Bronnen

Bronnen van websites

Opvoeden is complexer geworden: http://cms.limburg.be/provincie_limburg21821.htm?ch=INT

Opvoedingsondersteuning voor ouders: http://www.caleidoscoop.be/inhouden/inhouden13/art13_4_14.html

Centrum voor Gezinspedagogiek: http://ppw.kuleuven.be/cgp/CGPonderzoek.htm

Welzijn, volksgezondheid en gezin: http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/

Bronnen van literatuur

Pedagogisch Tijdschrift: Jaargang 2001, nummer 26

Tijdschrift voor Orthopedagogiek: nr. 9, jaargang 34, 1995

" om het volledige document te raadplegen, klik hier:

"http://bibliotheek.mediatech.be/data/lichtervelde/Brochure(1).pdf"

Wydooghe Benidict/ Brochure over cultuur in LichterveldeSeptember 2008/Lichtervelde

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License