Definities

Emmely:
Crisishulp= Crisishulp aan Huis is een vorm van hulpverlening die zich richt op gezinnen waar een minderjarige dreigt uit huis te worden geplaatst.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License