Exmvindevogel

Examentest

"Na de volwassenen en de afstandsstudenten zijn de regulieren (op de trein spreek ik van ‘normale’ studenten, dat begrijpen mijn medependelaars) gestart."1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License