Exv Vannieuwenhuyse

Examentest


Na de volwassenen en de afstandsstudenten zijn de regulieren (op de trein spreek ik van ‘normale’ studenten, dat begrijpen mijn medependelaars) gestart. Het begin van het academiejaar heeft sfeer, een eigen sfeer. De eerstejaars herken je zo, bij het krieken van de dag al.12

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License