Interessante Links

Hier kan je terecht met interesante links die je tijdens je zoektocht op het internet gevonden hebt :)

Triple P: http://www.provant.be/welzijn/samenleven/opvoedingsondersteun/triple_p/wat_is_triple_p_/

Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be

CLB: http://www.ond.vlaanderen.be/CLB/

Opvoedingsondersteuning: http://www.obeindhoven.nl/www/Informatiecentrum/Dossiers/dossier_gezondheid.cfm?DossierId=95

Therapie voor kinderen: http://www.therapievoorkinderen.nl/activiteiten.htm

Opvoedingswinkel: http://www.opvoedingswinkel-brussel.be/?q=node/12

Opvoedingsondersteuning en ict: http://www.fontys.nl/fhss/0%20infact/onderzoek/webessays/opvoedingsondersteuning_en_ict.pdf

Hoorzitting over opvoedingsondersteuning: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2005-2006/g872-1.pdf

Informatie over opvoeden: http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/348.cmVjPTMxNjQ.html

Opvoedingsondersteuning voor ouders: http://www.caleidoscoop.be/inhouden/inhouden13/art13_4_14.html

Opvoeden is complexer geworden: http://cms.limburg.be/provincie_limburg21821.htm?ch=INT

Officiele versie van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind: http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/Kinderrechtenverdrag.pdf

Ingekorte versie van het Verdrag inzake de rechten van het Kind: http://www.vormen.org/informatie/downloads/IVRKverkort.pdf

Hoe kun je empowerment gaan toevoegen in de praktijk?
http://empower-project.info/begeleidwerken.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License