Opvoeding is complexer

Volgens deskundigen is opvoeden door allerhande evoluties in maatschappij en gezin complexer geworden.

  • Traditionele opvoedingsmodellen vallen weg.

Die modellen gaven de opvoedingsdoelen en de weg om die doelen te bereiken duidelijk aan. Ze beschouwden opvoeden als eenrichtingsverkeer, waarbij de opvoeders de kinderen beïnvloeden. Vandaag ziet men opvoeding veel meer als een dialoog tussen opvoeders en kinderen. Daarbij respecteert men het kind als persoon en geeft men het zo veel mogelijk ontwikkelingskansen. Dergelijke modellen tonen wel belangrijke waarden, maar ze bieden de ouders weinig concrete handelingsvoorschriften.

  • Veel jonge ouders hebben weinig ervaring met de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van kinderen, want ze zijn zelf in kleine gezinnen opgegroeid.
  • Traditionele ondersteuningsnetwerken (familie, buurt … ) vallen uiteen, de invloed van de commerciële sector en de media op het gezin neemt toe, ouders staan onder sterke druk vanuit de arbeidswereld enz.
boos

De ouders van nu kiezen bewuster voor kinderen. Ze hebben hoge verwachtingen van hun kinderen en van zichzelf en voeden meer dan ooit bewust op. Traditionele waarden en normen voldoen niet meer. Het vertrouwde netwerk van familie is grotendeels weggevallen in de geïndividualiseerde samenleving. Ouders doen veel meer dan vroeger beroep op maatschappelijke instellingen bij de opvoeding van hun kinderen, opvoeding wordt in veel gevallen gedeeltelijk uitbesteed aan anderen. Daarbij verwachten ouders kwaliteit. Ouders zijn mondige partners geworden.

Ook voor kinderen en jongeren zelf is de situatie danig veranderd. Er is geen standaardlevensloop meer. Jongeren worden geconfronteerd met een complexe samenleving. Een samenleving die veel vrijheid geeft. maar dit impliceert ook keuzes maken, bewuste keuzes. Dit houdt een verantwoordelijkheid in voor de keuzes die gemaakt worden. Daar tegenover staat dat het niet meer mogelijk is de enige juiste keuze te maken. De maatschappij vraagt van opgroeiende mensen een enorme flexibiliteit. Ook voor ouders betekent dit het loslaten van houvasten uit het verleden en vereist dit een zekere soepelheid.

Ouders worden in deze samenleving gezien als burgers die een maatschappelijke taak uitvoeren, namelijk het opvoeden van andere leden van de gemeenschap. De samenleving voelt zich daarbij medeverantwoordelijk. De complexiteit van de huidige samenleving maakt dat opvoeding niet altijd vanzelf loopt. Ouders stellen meer dan vroeger opvoedingsvragen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License