Powerpoints

Iedereen maakte aan de hand van een powerpoint een kort en overzichtelijk verslag van de gelezen tekst. Zie hieronder het resultaat:

Ontwikkelingsgerichte opvoedingsondersteuning bij kansarme, allochtone gezinnen
http://www.slideshare.net/vanvic/1baod-vannieuwenhuyse-vic-presentation-846397

De invloed van Home-Start op het welzijn en opvoedingsgedrag van ouders van peuters
http://www.slideshare.net/Magali_077/sadan-opdracht-presentation/

Opvoedingsondersteuning en (kans-) arme gezinnen
http://www.slideshare.net/elien729/1-ba-od4-werbrouck-elien-presentation/

Jeugdproblematiek en opvoedingsondersteuning
http://www.slideshare.net/Brechtn/1-ba-od-verschuere-brecht-presentation

Opvoedingsondersteuning bij kind en gezin
http://www.slideshare.net/melleke/powerpoint-presentatie-melissa-vindevogel-presentation/

Crisishulp aan huis/ Een uitkomstonderzoek
http://www.slideshare.net/Emmely/opvoedingsondersteuning-presentation

Gezins- en opvoedingsondersteuning
http://www.slideshare.net/blasphemia/gezins-en-opvoedingsondersteuning11-presentation

Opvoedingsondersteuning belicht vanuit een kind- en jongerenperspectief
http://www.slideshare.net/Maika_/opvoedingsondersteuning-presentation-869596

Het concept empowerment op het domein van de gezins- en opvoedingsondersteuning en de pedagogische hulpverlening
http://www.slideshare.net/mathieuvandenbroucke/1baod4-mathieu-vandenbroucke-presentation

Vanuit het kinderrechtencommissariaat Advies: Een opvoedingsondersteuning met oog voor de gezinscontext, de betrokken kinderen, de rechten van ouders en kinderen en specifieke doelgroepen
http://www.slideshare.net/maankindj/opvoedingsondersteuning-pppresentatie-presentation/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License