Sociale Kaart

Opvoedingswinkel Roeselare

1. HERSTELLINGSKRITIEK

Alle informatiebronnen werden getypt door medewerkers van de opvoedingswinkel zelf, er wordt niet verwezen naar één of andere bron. Dus kan je niet met zekerheid zeggen of de informatie authentiek is. Alle links naar andere websites zijn correct weergegeven en werkend.

2. OORSPRONGSKRITIEK

Je kan stellen dat de informatie niet betrouwbaar is, omdat ze niet controleerbaar is. Aan de andere kant werd ze geschreven door medewerkers van de opvoedingswinkel. Die zijn dus gespecialiseerd in het onderwerp. De volgende mensen maakten de pagina’s:
Kristof, Nathalie.

3. INTERPRETATIEKRITIEK

De mensen in de opvoedingswinkel werken vanuit een bepaald doel. Alles wordt duidelijk voorgesteld, er zijn geen twijfelgevallen. Bij elk punt wordt er stilgestaan en genoeg informatie gegeven die tevens ook duidelijk is.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

De makers van de website zijn zelf betrokken tot de opvoedingswinkel. Zij werken er namelijk. De kennis en ervaring van de makers zou groot genoeg moeten zijn om de informatie als betrouwbaar te beschouwen. De problematiek voor de makers is zeer belangrijk omdat hun nauw aan het hart ligt.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK

De makers verbergen niets en zijn 100% eerlijk.

(172 woorden)

de keerkring afblijven van ellen :p
** kind en gezin mej fikken afblufn das van Vic ;)**

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License