Soorten Organisaties
verpest

In de praktijk is er zowel binnen de welzijnsvoorzieningen en het sociaal-cultureel werk als binnen de gespecialiseerde hulpverlening sprake van opvoedings en/of gezinsondersteunende initiatieven.

- Opvoedingsondersteuning op lokaal niveau:

 • Coördinator
 • Lokaal overleg
  • minimum: OCMW, huisartsen, kleuter-, basis- en secundaire scholen, het CLB, het maatschappelijk opbouwwerk, ouderverenigingen, diensten voor gezinszorg, de lokale politie, verenigingen waar armen het woord nemen, het sociaal-cultureel vormingswerk en Kind en Gezin.

- Opvoedingsondersteuning in 13 centrumsteden:

 • Dit zijn: Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.
 • Elk van deze steden krijgen subsidies voor een opvoedingswinkel en hulp voor opvoedingsondersteuning

- Opvoedingsondersteuning op Vlaams Niveau:

 • Expertisecentrum: de inhoudelijke uitbouw van de opvoedingsondersteuning
 • taak van het expertisecentrum: Bied informatie, ontwikkelt en verspreidt methodieken, vormt/traint professionals, volgt wetenschappelijk onderzoek na,…

- CLB (Centra voor LeerlingenBegeleding):Een dienst waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding in volgende domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren

- ONE (Office de la Naissance et de l’Enfant): Dit zijn consultatiebureaus die zich plaats vinden in ziekenhuizen en woonwijken. Toehankelijk voor alle alleenstaande ouders. U wordt daar ontvangen door gynaecoloog en een medisch-sociaal werker. Ze waken over de ontwikkeling van de zwangerschap, van de baby, over de gezondheid van de aanstaande moeder. Ze laen je een aantal onderzoeken uitvoeren (bloedaftapping, echografie, …). Wanneer de baby er is kijken ze voor een kraamkliniek, kan je er geen om een consultatie voor je kind.

- Kind&gezin : 'Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.

Specialisten in het werkveld:
Cools, Osofsky, Parens en Kramer, Beiser, Mosteller, Reuter en Katoff, Schneider, Loots, Hermanns.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License