Specialisten

Deze specialist is verbonden aan het artikel: Crisishulp aan Huis in Vlaanderen: een uitkomstonderzoek.

Specialist W.Jacquet

- Contactgegevens:http://www.trendstop.be/NL/detail/431938129/jacquet-w.aspx
- Hotmail versie: Dit is een synthese dat door W.Jacquet en andere specialisten werd geproduceerd. Het onderwerp in deze hotmailversie vermeldt de slaagkansen van eerstejaarstudenten wetenschappen (http://we.vub.ac.be/~zscb/pdf/slaagkans2005.pdf)
- Dit is een site over zijn publicaties:
http://www.googlesyndicatedsearch.com/u/vubrusselq=W.jacquet&domains=vub.ac.be&sitesearch=vub.ac.be
- Vragen die we eventueel kunnen stellen:

 • Wat is je motivatie om u zo te specialiseren?
 • Wat denkt u van opvoedingsondersteuning?
 • Is er in onze maatschappij genoeg opvoedingsondersteuning?

Deze specialist is verbonden aan het artikel: Het concept empowerment op het domein van de gezins- en opvoedingsondersteuning en de pedagogische hulpverlening

Specialist Paulo Freire

- Contactgegevens: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
Deze site verteld je meer over het leven en vooral het werk van Paulo Freire. Hij is bekend van zijn KRITISCHE pedagogiek en zijn werk in de slopenwijken.
- Dit is een site van zijn verschillende visies en publicaties http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm

Deze specialist is verbonden aan het artikel: Triple P opvoedingsondersteuning bij kind en gezin

Matt Sanders

Ik kwam Matt Sanders op het spoor door dat men in mijn artikel zijn programma voor opvoedingsondersteuning(Tripple P) bespraken.
- Contact gegevens: http://www.psy.uq.edu.au/directory/?id=33
- Naam: Professor Matthew R Sanders
- Functie:** Prof. van Klinische Psy.: directeur, van ouderschap- en Familie steuncenrtum
- Email:ua.ude.qu.ysp|sttam#ua.ude.qu.ysp|sttam
- Telefoon:
3365 7309
- Fax:3365 6724
- Homepage:
www.pfsc.uq.edu.au
- Adres: Parenting and Family Support Centre
School of Psychology
The University of Queensland
Brisbane
QLD 4072
Australia
- Vragen die we eventueel kunnen vragen:

 • Vanwaar uw interesse in opvoedingsondersteuning?
 • Hoe kwam u op het idee om Tripple P uit te vinden?
 • Hoe komt het dat Tripple P zo beroemd is?

Andere specialisten:

Jeugdproblematiek en opvoedingsondersteuning

 • Beker
 • Jansen
 • Veerman
 • Fischer Barkley
 • Smallish
 • Terpstra
 • Goudena
 • Sameroff
 • Hermanns
 • Cole
 • Meyer WIlliams
 • Malinosky-Rummel
 • Jensen
 • Hashima
 • Garbarino
 • Woldringh
 • Conger
 • Caspi
 • Masten
 • Hosman
 • Ladd
 • McLoyd
 • Ceballo
 • Parke
 • Isabella
 • Black
 • Meisels
 • Halpern
 • Rosenbaum
 • Olds
 • Tatelbauw
 • Larson
 • Leseman
 • Berkenbosch
 • Merens
 • Oud
 • Bax
 • Fletcher
 • Van Yperen
 • Rispens
 • Groenendaal
 • Fiese
 • Baldwin
 • Kendall-Tackett
 • Finkelhor
 • Hansen
 • Shaw
 • Amato
 • Peeters
 • Rutter
 • Elder
 • Doreleijers
 • Werner
 • Melson
 • Hsu
 • Epstein-Jarayatne
 • Borquez
 • Tinsley
 • Zigler
 • Weiss
 • Shonkoff
 • Seitz
 • Apfel
 • Henderson
 • Chamberlain
 • Lawson
 • Van Erp

Het concept empowerment op het domein van de gezins- en opvoedingsondersteuning en de pedagogische hulpverlening

 • Paulo Freire
 • De Ree
 • Merideth
 • Morgaine
 • Rudd
 • Schultz
 • Travers
 • Dunst
 • Bronfenbrenner
 • Van Crombrugge
 • Gerris
 • Arcus
 • Friele
 • Hennion
 • Trivette
 • LaPointe
 • Zimmerman
 • Robertson
 • Isreal et al
 • Fetterman
 • Van Regenmortel
 • Fret
 • Hellemans
 • Gerards
 • Thomas
 • Mezirow
 • Inglis
 • Wildemeersch
 • De Blende
 • Whittaker
 • Rappoport
 • Cochran

Gezins- en opvoedingsondersteuning.

 • Janssens
 • Bakker
 • Colpin
 • Lerneretal
 • Vandemeulebroecke
 • Hermanns
 • Kousemaker
 • Van Crombrugge
 • Hermans
 • Ludo De Cort

Ontwikkelingsgerichte opvoedingsondersteuning bij kansarme, allochtone gezinnen

 • Cools
 • Osofsky
 • Parens
 • Kramer
 • Beiser
 • Mosteller
 • Reuter
 • Katoff
 • Scgneider
 • Loots
 • Hermanns

Opvoedingsondersteuning belicht vanuit een kind-en jongerenperspectief

 • De Bie
 • Bakker
 • De Rycke
 • Haesendonck
 • Verschelden
 • Brannen
 • Van Gils
 • Van den Bergh
 • Ackaert
 • Deven
 • Stevens
 • De Winter
 • De Paepe
 • Hermanns
 • Nys
 • Wijngaerde
 • Vandekerckhove
 • Vandemeulebroecke
 • Kroneman

Crisishulp aan Huis Vlaanderen:Een uitkomstonderzoek

 • H.Van Puyenbroeck
 • G.Loots
 • H.Grietens
 • W.Jacquet
 • Hellinckx
 • Baartman
 • van Den Bogaart
 • Wasik
 • Roberts
 • Geeraert
 • De Brock
 • Vermulst
 • Gerris
 • Abidin

Vanuit het Kinderrechtencommissariaat

 • V. Carrette
 • L. DE Rycke
 • I. Flament
 • J. vanderfaeille
 • B. Van Den Bergh
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License