WIKI-WERK 1BaOD4: De opvoedingsondersteuners
opvoedingsondersteuning.jpg

Motivatie onderwerp
Wij, leerlingen van 1BaO4 hebben gekozen voor het onderwerp 'opvoedingsondersteuning'. In de maatschappij van tegenwoordig is het niet simpel meer om op te voeden, hiervoor zijn verschillende redenen verantwoordelijk voor: er is een grote verscheidenheid van gezinssamenstellingen, de verdwijning van grenzen in onze maatschappij, waardoor er een te kort heerst aan structuur, en als laatste de snelheid van de ontwikkeling van de jongeren uit de tegenwoordige samenleving. Omdat opvoeden steeds moeilijker wordt, is er steeds meer vraag naar opvoedingsondersteuning, en juist daarom vonden wij dit onderwerp zo belangrijk. Wij hopen u wat meer in te lichten over dit zeer actuele onderwerp aan de hand van deze site.

M.v.g.
De studenten Ortho.

Deze video verwijst naar opvoeden,dit is een video dat in Nederland gebruikt wordt.
'Opvoeden doe je zo' verwijst naar een themakanaal dat ouders informeert over opvoeden.
(http://opvoedendoejezo.kro.nl/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License