Wat Uitleg Rond Opvoedingsondersteuning

Gezinsondersteuning

opvoedingsondersteuning

Doel

Doel:Het welzijn van alle gezinnen en hun gezinsleden bevorderen

opvoedingsondersteuning is een onderdeeltje van gezinsondersteuning

Wat houdt het in…

-opvoedingsondersteuning

 • Samen zoeken hoe je het kind beter kan laten slapen, eten,…
 • Samen zoeken hoe je het best reageert op jouw kind
 • Samen zien wie je het best kan helpen
  • Opvoedersgericht

- Omgeving beïnvloeden

 • Zoeken naar steun in de directe omgeving
 • Zorgen voor een fijne kindvriendelijke omgevind
 • Schakels vormen tusssen de crèche, het buurthuis en de kleuterschool
  • Omgevingsgericht

- Ontwikkeling stimuleren

 • Verhaaltjes voorlezen aan je kind
 • Je kind nieuw speelgoed laten ontdekken
 • Je kind voorbereiden op de kleuterschool
  • Kindgericht

Opvoedingsondersteuning

Doel

Doel:de opvoedingssituatie van kinderen verbeteren.

Het richt zich vooral op de opvoeders maar ook op de opvoedingscontext.

De belangstelling van de ouders voor de opvoedingsondersteuning neemt toe

oorzaken:
- Inspiratie door wetenschappelijk onderzoek
- Traditionele opvoedingsmodellen vallen weg
- Weinig ervaring van de ouders
- Traditionele ondersteuningnetwerken vallen weg

Ouders hebben opvoedingsvragen

MAAR:
- Voor de meeste ouders is opvoeding geen probleem
- Die vragen worden niet steeds al belastend ervaren
- Ouders hebben niet altijd de steun van anderen nodig

Waarover gaan deze vragen?

- Opvoeding in het algemeen
- Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid (bij jonge kinderen)
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- (als) moeilijk (ervaren) gedrag
- School

Bepaalde groepen hebben specifieke vragen:

- Allochtone ouders
- Adoptie – ouders
- Ouders met een meerling
- Ouders met een kind met een beperking
- Alleenstaande ouders
- Ouders met een nieuw samengesteld gezin
- Ouders uit hogere sociaal-economische lagen van de bevolking
- Kansarme ouders
-…

Op wie willen ouders beroep doen met opvoedingsvragen?

- Eigen sociaal netwerk
- Professionelen (eerst die waarmee men in het dagelijkse leven in contact komt)

Ook het beleid heeft belangestelling voor opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning draagt bij tot :
- Preventie van psychosociale en maatschappelijke problemen
- Realisatie kinderrechten
- Kwaliteit van leven en het welzijn van de gezinnen

Waarom mogen we van de overheid verwachten dat ze investeert in opvoedingsondersteuning?

De verantwoordelijken voor de opvoeding van kinderen en jongeren hebben recht op een toegankelijk, samenhangend en herkenbaar aanbod van opvoedingsondersteuning, dat goed aansluit bij hun vragen en dat hun mogelijkheden versterkt.

Omdat
de overheid van ouders verwacht dat zij hun kinderen en goede opvoeding bieden.

Functies van opvoedinsondersteuning

- Verrijkende functie

 • Vertrekken vanuit de sterke kanten en mogelijkheden van gezinnen
 • Om de opvoedingscompetentie te vergroten

- Preventie

 • Wanneer de opvoeding onder druk staat van risico- of stressfactoren
 • Aanbod op maat
 • Empowerment
 • Duccesfactoren: vroeg, langdurig, deel van gezinsondersteuning, meerdere partners bij betrokken

- Gezinsgerichte pedagogische hulpverlening

 • Wanneer er sprake is van een Problematische Opvoedingssituatie (POS)
 • Geïndividualiseerde begeleiding van het opvoedingsproces

Vormen van opvoedingsondersteuning

- Emotionele steun
- Voorlichting
- Instrumentele steun
- Adviesverlening
- Vorming en vaardigheidstraining
- Uitbouwen van een sociaal netwerk
- Detectie, signalering en doorverwijzing

Opvoedingsondersteuning door professionelen

Delicaat en complex!

- Ouders zijn vrij hun kinderen op te voeden zoals zij dat wensen.
- Ouders hebben geen behoefte aan ongevraagd advies of bemoeienis
- Er is een grote verscheidenheid aan gezinssituaties en aan opvoedingswaarden en opvoedingspraktijken

Ecologische visie op opvoedingsondersteuning

Opvoeding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de verschillende opvoeders elkaar kunnen steunen vanuit een gelijkwaardige relatie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License